Poznavanje tržišta je osnovni preduslov za uspešno poslovanje. Na tržištu se susreću ponuda i potražnja nekog proizvoda, u zavisnosti od njihovog odnosa uglavnom zavisi i cena proizvoda. Svaki preduzetnik učestvuje na tržištu, tako što nudi svoje proizvode i usluge ali svi nisu podjednako uspešni. Postoji više razloga za to, ono što se primarno može izdvojiti to je kvalitet proizvoda i dobro koncipirana prodaja.

Dobar proizvod treba da bude proizveden prema zahtevima tržišta i da kvalitet i cena ispunjavaju očekivanja kupca.

Marketing aktivnosti u tom konteksu su:

  • Prepoznavanje klijenata i privlačenje njihove pažnje
  • Zadržavanje klijenata
  • Predstavljanje proizvoda na odgovarajući način
  • Pregovaranje o ceni
  • Organizovanje prodaje na način koji omogućava kupcima da dobiju proizvode kakve očekuju
Na tržištu je danas izražena potražnja za visokokvalitetnim proizvodima što je dobro za proizvođače organskih poljoprivrednih proizvoda ali nije dovoljno samo reći za neki proizvod da je organskog porekla potrebno je da imate dokaz za to. Zato je važno da uradite sertifikaciju vaših poljoprivrednih proizvoda (Organic Sertifikat BIO).Više o sertifikaciji pogledajte na sajtu http://siepa.gov.rs/sr/index/standardi/organic-sertifikat.html.

Ovde možete preuzeti spisak ovlašćenih kontrolnih organizacijama za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2015.