Vi  dakle želite da pokrenete sopstveni biznis u poljoprivredi i to u organskom sektoru. To može da ima svoje prednosti  ali i mane. Da bi svoje šanse za uspešnost u ovom biznisu povećali a nedostatke smanjili morate se dobro pripremiti. Kao što kaže jedna poslovca: “Onaj koji na početku nije dovoljno pametan, opametiće ga kraj.”

U tom konteksu na stranicama ovog sajta naći ćete mnoge korisne informacije koje imaju za cilj da vas uspešno usmere i obuče da pokrenete sopstveni biznis u organskoj poljoprivredi.

Šta morate da uradite  pre nego što počnete sopstvenu poljoprivrednu proizvodnju?

  1. Informišite se.

Pročitajte što više literature na temu organske proizvodnje.

Posetite najbližu Poljoprivrednu savetodavnu i stručnu službu Srbije, njihov zadatak je da vam pomognu savetima i informacijama. Poljoprivredna stručna i savetodavna služba u Srbiji obuhvata 21 stručnu službu u Centralnom delu Srbije, 12 u AP Vojvodini i 1 na AP Kosovu i Metohiji više o njima možete sazanati na sajtu http://www.psss.rs/news.php .

Uzmite učešće u svim aktivnostima koje se lokalno organizuju iz oblasti poljoprivredne proizvodnje (predavanja, sajmovi, promocije i sl.).

Posetite proizvođače organskih proizvoda. Unapred napravite listu pitanja koja ćete postavljati proizvođaču. Ova pitanja treba da imaju za cilj da vam olakšaju odluka o početku sopstvene organske proizvodnje.

Obiđite prodavnice hrane (http://www.011info.com/organska-hrana) i pijace, saznajte šta se traži.

Proučite zakonske regulative vezane za proizvodnju i plasman organskih proizvoda.

Zakon o organskoj proizvodnji i organskim proizvodima

http://www.dnrl.minpolj.gov.rs/download/organska/Zakonoorganskojproizvodnji.pdf

Pravilnik o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje

Službeni glasniki RS br. 48/11

Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje

Službeni glasniki RS br. 40/12