Organska proizvodnja združenog useva šargarepe i crnog luka

Šargarepa i crni luk su biljke koje imaju slične uslove uspevanja i međusobno se štite od štetočina mirisom i korenskim izlučevinama. Skoro uvek se u usevima luka pojavljuje lukova muva koja nanosi štete usevu, a simptomi su ukovrdžanost listova i propadanje lukovice. Ova štetočina se sprečava setvom luka i šargarepe u naizmeničnim redovima.  U tom slučaju luk štiti šargarepu od šargarepine muve, a šargarepa luk od lukove muve.

Optimalne temperature za porast šargarepe i luka su 150-200 S, ne podnose visoku temperaturu jer tada dolazi do obrazovanja sitne lukovice i ako je praćena sa sušom obrazovaće se i grub zakržljao koren kod šargarepe. Seju se u isto vreme, u rano proleće, redovi su na rastojanju 15-25 cm, a rastojanje u redu je 8-12cm.

Potrebno je održavati umerenu vlažnost zemljišta. Obe biljke u plodoredu dolaze u drugoj godini posle unošenja stajnjaka.

Za zaštitu useva od štetočina  dobro je  u fazi porasta biljaka redovno sipati oko biljaka pepeo od drveta. On će fizički sprečiti polaganje jaja lukove muve u na mlado lišće luka, a i onemogućiti šargarepinu muvu da postavi jaja na korenov vrat šargarepe.

onionscarrot