a | b | d | f | h | i | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | z | Š
Reset list
Bankarska garancija -  Je bankarski uslužni posao kojim banka garantuje poveriocu da će dužnik uredno da izvrši svoju obavezu, tj. da će poveriocu da izmiri obavezu o dospeću ako to dužnik ne učini. Banka se kod ovih poslova pojavljuje u ulozi jemca.
- Synonyms: Garancija
Bespovratna sredstva (grantovi) -  Su određena suma novca koja se dodeljuje licu ili organizaciji u određene svrhe. To nije zajam i samim tim ne mora da se vraća (samo uz uslov da se sredstva ispravno koriste i u svrhu u koju su namenjena).
- Synonyms: Novac
Bilans -  Predstavlja statičnu sliku stanja ekonomskog subjekta na neki dan (obicno poslednji dan u kalendarskoj godini) u kojoj je na levoj strani prikazana aktiva koja obuhvata imovinu i sva potraživanja, a na desnoj strani se nalazi pasiva koja sadrži skup svih dugovanja i predstavlja izvore imovine iskazane u aktivi.
- Synonyms: Ekonomsko stanje
Bioagrotehničke mere -  Termin za agrotehničekemere koje se primenjuju u organskom povrtarstvu.
- Synonyms: Mere
Biološki pesticide -  Nastaju mešanjem različitih bakterija ili gljivica. Najčešće od određenih rodova bakterija koje se koriste za uništavanje insekata ili suzbijaju razvoj patogenih gljivica.
- Synonyms: Bakterije, gljive
Blanko -  Naziv za nepopunjene (bele) dokumente, ili delimicno popunjene, koji su potpisani unapred (blanko cek, blanko menica, blanko punomoc), cime potpisnik u potpunosti priznaje obavezu na osnovu tih dokumenata.
- Synonyms: Prazno