a | b | d | f | h | i | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | z | Š
Reset list
Klaster -  Oblika udruživanja. Pod klasterima se podrazumeva geografska koncentracija međusobno povezanih preduzeća ili udruženja poljoprivrednih proizvođača i institucija (vladinih i nevladinih organizacija, fakulteta, instituta), u cilju unaprećenja poslovanja određene delatnosti. Klastere povezuju zajednički interesi i potrebe na poljima nabavke inputa, prodaje, specijalizovanih usluga, radne snage i drugih resursa.
- Synonyms: Udruženje
Kompost -  Je prirodno, organsko đubrivo, nastalo raspadanjem organske materije koja se kompostiranjem pretvara u humus.
- Synonyms: Organska materija, zemlja
Kontrolna organizacija -  Je nezavisno pravno lice koje vrši kontrolu i sertifikaciju (u organskoj proizvodnji).
- Synonyms: Pravno lice, inspekcija
Konvencionalna proizvodnja -  Jes svaka proizvodnja poljoprivrednih i drugih proizvoda koja nije organska proizvodnja.
- Synonyms: Tradicionalna
Korisne biljke -  Sve one biljke koje u biobašti  svojim mirisom, bojom, prisutnošću služe kao stanište korisnim insektima I čine deo biološke zaštite povrća.
- Synonyms: Biljke
Krajnji potrošač -  Je lice koje konzumira hranu,a ne koristi hranu u bilo kojoj fazi poslovanja hranom.
- Synonyms: Kupac
Kreditna linija -  Maksimalni iznos kredita koji banka odobrava klijentu – zajmotražiocu (dužniku), tj. maksimalni iznos koji klijent može povuci.
- Synonyms: Kreditni limit
Kreditna podrška -  Je vrsta podsticaja kojom se poljoprivrednim gazdinstvima omogućava olakšani pristup korišćenju kredita.
- Synonyms: Kredit, podsticaj