a | b | d | f | h | i | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | z | Š
Reset list
Dan dospeća -  Je dan kada neka obaveza treba da se izvrši (da se vrati dug, isplati menica, izvrši obaveza iz terminskog ugovora na berzi, isplati dividenda, izvrši (realizuje) opcija i sl.
- Synonyms: Rok
Deficit -  Manjak prihoda u odnosu na rashode.
- Synonyms: Manjak
Dužnik -  Je pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje je preuzelo određenu obavezu u skladu sa zaključenim ugovorom o finansiranju.
- Synonyms: Preduzetnik, fizičko lice