a | b | d | f | h | i | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | z | Š
Reset list
Parcelacija -  Geodetska radnja kojom se na jednoj katastarskoj parceli obrazuje veći broj parcela, na način i pod uslovima utvrđenim u urbanističkom projektu
- Synonyms: Podela na parcele
Patogeni mikroorganizmi -  Različiti organizmi ( bakterije, gljivice, virusi…) koji izazivaju biljne bolesti.
- Synonyms: Organizmi
Period konverzije -  Je vremenski period potreban za prelazak sa konvencionalne proizvodnje na organsku proizvodnju u toku kojeg se na  proizvodnoj jedinici primenjuju odredbe zakona o organskoj proizvodnji.
- Synonyms: Vreme
Plodored -  Smena useva u vremenu I prostoru.
- Synonyms: Rotacija
Podsticaji -  Su sredstva obezbeđena u budžetu Republike Srbije, kao i sredstva obezbeđena iz drugih izvora koji se dodeljuju poljoprivrednim  gazdinstvima i drugim licima u skladu sa zakonom u funkciji  ostvarivanja ciljeva poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja.
- Synonyms: Sredstva
Poljoprivredni savetodavac -  Je fizičko lice koje obavlja savetodavne poslove u poljoprivredi ,  koje ima licencu za obavljanje tih poslova I koje je upisano u Registar poljoprivrednih savetodavaca.
- Synonyms: Savetnik
Poljoprivredno gazdinstvo -  Je proizvodna jedinica na kojoj privredno društvo, zemljoradnička zadruga, ustanova ili drugo pravno lice, preduzetnik ili poljoprivrednik obavlja poljoprivrednu proizvodnju
- Synonyms: Domaćinstvo
Potvrda o fitosanitarnom pregledu -  Je potvrda koju izdaje nadležni državni organ (Ministarstvo poljoprivrede) kao dokaz da sadržaj pošiljke ispunjava uvozne propise dostavne destinacije. Potvrda garantuje da je sadržaj pošiljke ispitan i da ne sadrži opasne štetočine i biljne bolesti.
- Synonyms: Potvrda
Poverilac -  Je pravno lice , preduzetnik ili fizičko lice koje  užniku odobrava,  odnosno daje  novčana  ili  druga  sredstva na  osnovu  ugovora  o finansiranju.
- Synonyms: Pravno lice
Premije -  Su novčani iznosi koji se isplaćuju poljoprivrednim proizvođačima za isporučene poljoprivredne proizvode.
- Synonyms: Nagrade
Preventivne mere -  Svi postupci koji se primenjuju da bi se sprečio razvitak biljnih bolesti (agrotehničke I mere higijene).
- Synonyms: Zaštita