a | b | d | f | h | i | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | z | Š
Reset list
Nelojalna konkurencija -  Predstavlja svaku radnju preduzetu pri prometu robe ili usluga koja je protivna dobrim poslovnim obicajima i kojom se nanosi ili bi se mogla naneti šteta drugom konkurentskom preduzecu.
- Synonyms: Konkurencija
Njiva -  Je kultivisana životna zajedica ratarskih biljaka i životinja koje tu žive.
- Synonyms: Oranica
Nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva -  Je fizičko lice koje obavlja poljoprivrednu proizvodnju, i koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstva, kao nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.
- Synonyms: Gazda