a | b | d | f | h | i | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | z | Š
Reset list
Senaža -  Konzervisana provenuta stočna hrana(40-60%)
- Synonyms: Seno
Silaža -  Konzervisana zelena stočna hrana(20-40%)
- Synonyms: Detelina
Solarizacija zemljišta -  Postupak dezinfekcije zemljišta pomoću sunčeve svetlosti, pokriti zemljište polietilenom I zagrevati najmanje 30 dana da se unište  patogeni.
- Synonyms: Dezinfekcija
Sorta -  Grupa jedinki biljne vrste koja se odlikuje posebnim osobinama (rodnost,dužina vegetacije, kvalitet plodova, otpornost prema bolestima I štetočinama…)  I koja na sličan način reaguje u istim uslovima sredine.
- Synonyms: Genus
Štala -  Objekat za smeštaj domaćih životinja.
- Synonyms: Staja