a | b | d | f | h | i | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | z | Š
Reset list
Tečna đubriva -  Nastaju kao fermentisani ekstrakti od biljaka (kopriva, maslačak, gavez, kamilica, kupusnjače….) koja osim hranjivih materija stimulišu i rast i sprečavaju razvoj bolesti.
- Synonyms: Đubrivo, ekstrakt
Trenč-silos -  Objekat za skladištenje silaže ili senaže.
- Synonyms: Silos
Tržište -  Mesto gde se susreću ponuda i tražnja robe i usluga i omogućava trgovina.
- Synonyms: Ponuda, potražnja