a | b | d | f | h | i | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | z | Š
Reset list
Malčiranje zemljišta -  Nastiranje zemljišta malč folijama u različitoj boji  ili usitnjenim biljnim ostacima, utiče na poboljšanje temperature zemljišta, vlažnost zemljišta, mikrobiološku aktivnost zemljišta.
- Synonyms: Pokrivanje
Marketing -  Je kreatvan ali i stvaran proces i način na koji se predstavljate klijentima, partnerima i široj javnosti. Marketing treba da vam pomogne da lakše dođete do potrošača ali i da ih zadržite svojom uslugom ili proizvodom.
- Synonyms: Reklamiranje
Marža -  Razlika (obicno izražena u procentima) izmedu nabavne i prodajne cene robe.
- Synonyms: Razlika
Monitoring -  Je sprovođenje niza planiranih aktivnosti koje se odnose na praćenje ili merenje , kako bi se dobio uvid u pravilnu primenu propisa.
- Synonyms: Nadgledanje, praćenje